LEVgroep
De LEVgroep werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar dienstverlening.
Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent.
Dat willen wij graag horen, u kunt uw klacht bespreken met de medewerker van de LEVgroep die u kent.
Als dat niet voldoende heeft geholpen, dan kunt u uw klacht mondeling, per mail of brief sturen aan de bestuurder van de LEVgroep,
Jasper Ragetlie, postbus 296, 5700 AG  Helmond.