Info- en ontmoetingsavond mantelzorgers

Inhoud

Doelstelling/resultaat

Een avond ervaringen uitwisselen met mensen die in dezelfde situatie zitten als jij. Beter weten waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning.

Inhoud

  • Welke personen en organisaties zijn er voor hulp en ondersteuning als je zorgt voor een ander? 
  • Wat is het verschil tussen de verschillende wetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw) en wat voor hulp kun je uit welke wet krijgen? 
  • Wat is er aan algemene voorzieningen in Nuenen aanwezig waar je gebruik van kunt maken? 
  • Waar kun je terecht met welke vraag?

Worstel jij ook met deze vragen? 
En wil je in korte tijd veel informatie krijgen, zodat je beter je weg kunt vinden naar hulp?

Kom dan naar deze gezellige info- en ontmoetingsavond. 
We maken ook tijd vrij om met anderen ervaringen uit te wisselen.

Aanmelden

Meld je persoonlijk aan bij een van de mantelzorgconsulenten, via e-mail: steunpuntmantelzorg.nuenen@levgroep.nl of bel naar het CMD: 040 2831 675

Bedoeld voor
Deze bijeenkomst is bedoeld voor volwassen mantelzorgers uit Nuenen.
Start
Do 13 juni / 19.30 - 21.30 u
(inloop vanaf 19.00 u)

Locatie:
Aardappeleterssteegje 3 - NUENEN
(ingang bij de parkeerplaats tegenover Archipel Akkers)
Inschrijfformulier