LEVgroep

Vrijwilliger bij LEVgroep

De LEVgroep is er trots op met een grote groep vrijwilligers te kunnen werken
Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel van onze organisatie.

Het werken met vrijwilligers is binnen LEV een bewuste keuze:
  • Vrijwilligers maken het mogelijk om een beter en gevarieerder pakket aan activiteiten aan te bieden.
  • Vrijwilligers staan midden in de samenleving. Zij geven informatie en signalen over wat er bij mensen leeft.
  • Vrijwilligers hebben kennis en vaardigheden die goed van pas komen.
  • Vrijwilligers staan veelvuldig in contact met wijk- en dorpsbewoners en daarmee maken zij de LEVgroep zichtbaar in wijken en dorpen.
  • Vrijwilligers zijn vaak actieve bewoners, die door het vrijwilligerswerk vaardigheden ontwikkelen en/of inzetten, waardoor zij een bijdrage leveren aan de versterking van de leefbaarheid.
Leven & Verbinden
Beroepskrachten en vrijwilligers geven samen vorm aan de organisatie. LEV biedt kansen voor actief burgerschap.
Lef & Vernieuwen
Actieve burgers zijn de oren en ogen van onze organisatie. Van daaruit leveren zij een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening.
Leren & Vertrouwen
Beroepskrachten en vrijwilligers bouwen steeds opnieuw aan creatieve allianties om de gezamenlijke doelen te bereiken. De beroepskracht blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening, evenals voor de veiligheid van de cliënt en de vrijwilliger.