LEVgroep

Wonen - Son en Breugel

Met vragen over huurwoningen kunt u terecht bij uw woningcorporatie.
Zoekt u tijdelijk onderdak vanwege een crisissituatie dan kunt u contact opnemen met Maatschappelijk Werk van de Lumensgroep.
Voor aanvullende informatie en advies kunt u terecht bij onze medewerkers.