LEVgroep

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Als ondernemer weet u dat uw bedrijf  gebaat is bij een gezonde sociale omgeving. Maatschappelijk betrokken ondernemen, MBO, is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving.
 
Steeds meer bedrijven hebben de behoefte om structuur aan te brengen in hun MBO-activiteiten. Minder ad-hoc, meer samenhang en gericht op bijvoorbeeld een specifieke doelgroep.
Ondernemers willen dat hun maatschappelijke activiteiten ook voor henzelf voordeel opleveren. Denk aan profilering op commerciële markten (PR / reputatie), verbeterde teamgeest en medewerkertevredenheid of toegang tot nieuwe kennis en netwerken.
 
LEVgroep organiseert projecten om u te helpen bij maatschappelijk betrokken ondernemen. Een van de voorbeelden is Beursvloer Helmond / Beursvloer365. Klik op onderstaande button om hier meer informatie over te lezen.
Benieuwd hoe de LEVgroep u verder kan helpen bij maatschappelijk betrokken ondernemen? Wilt u voorbeelden hoe andere bedrijven al vorm hebben gegeven aan hun maatschappelijk ondernemerschap?
Neem dan contact op met Rosanne.Muileboom@levgroep.nl
tel. 0492 59 89 89