LEVgroep

Werkgroep Samen Gezond in Gemert-Bakel

Gemeente Gemert-Bakel is blij met burgers, organisaties, clubs en verenigingen die zelf het initiatief nemen om zich in te zetten voor de gezondheid van plaatsgenoten. Het voordeel van deze initiatieven is dat ze vaak goed aansluiten bij de vragen en behoeften van de inwoners zelf. De gemeente vindt dit belangrijk en geeft daarom de werkgroep “Samen Gezond” de opdracht om deze activiteiten te ondersteunen.
 
Wilt u een activiteit organiseren met GEZONDHEID als thema? De werkgroep “Samen Gezond” geeft inhoudelijke en/of financiële ondersteuning.
Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een rondleiding door een supermarkt door een diëtist, een workshop veilig fietsen op een elektronische fiets of een bijeenkomst over kinder-EHBO.
 
Hoe werkt het?
Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u met het aanvraagformulier een aanvraag indienen.
U krijgt hier binnen 4 weken een reactie op[1]. Na afloop van de activiteit kunt u met het verantwoordingsformulier  de gemaakte kosten declareren.
 
Vragen?
Neem contact op met de werkgroep leden:
LEVgroep, Marieke van Eijk, marieke.vaneijk@levgroep.nl   tel 0492-363026
GGD Brabant-Zuidoost,Tineke Meeldijk, t.meeldijk@ggdbzo.nl  tel 088-0031453
 
 

[1] In de zomervakantievakantieperiode kan dit 6 weken duren