LEVgroep

Meldpunt Discriminatie


Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen.
Discriminatie op grond van bijvoorbeeld godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, gezondheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is volgens artikel 1 van de Grondwet niet toegestaan.
Discriminatie is een gevoelig onderwerp. Iemand kan zich gediscrimineerd voelen maar is er dan ook sprake van discriminatie in de zin van de wet?
 
Iedere gemeente heeft de plicht om zijn inwoners toegang te geven tot een  antidiscriminatievoorziening.
Inwoners van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren kunnen met hun meldingen over discriminatie terecht bij het Meldpunt Discriminatie dat is ondergebracht bij het raadsliedenwerk van LEVgroep in Helmond.

Wat doet het Meldpunt Discriminatie?
Wanneer u gediscrimineerd wordt of betrokken bent bij iemand die zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u terecht bij - of deze persoon verwijzen naar - het Meldpunt Discriminatie dat gevestigd is bij LEVgroep.    
U kunt hier ook terecht met al uw vragen, vermoedens en zorgen op dit terrein.  Medewerkers van het meldpunt onderzoeken de melding en beoordelen of er sprake is van discriminatie in de zin van artikel 1 van de Grondwet.
Is dat het geval dan wordt in overleg met u gezocht naar een structurele oplossing.
Bij ernstige strafbare feiten is het mogelijk de politie in te schakelen.
 
Voor het melden van discriminatie kunt u ons bellen op het algemene telefoonnummer van de LEVgroep: 0492 598989 of mailen naar meldpuntdiscriminatie@levgroep.nl
of binnenlopen bij een van de locaties van LEVgroep.