LEVgroep
De veranderingen in de zorg- en welzijnssector vragen om het benutten van de eigen kracht van de burger, een integrale aanpak, samenhang in de keten en ondernemerschap bij medewerkers.
De technologie komt  onze sector binnengestormd. We maken meer gebruik van internet en sociale media. We kunnen gemakkelijk en online communiceren tussen professionals en cliënten. De digitale ontwikkelingen dragen er toe bij dat cliënten zelf aan het woord zijn. Zorg- en welzijnsinstellingen en hun medewerkers zijn laagdrempelig benaderbaar en kunnen als organisaties efficiënter en effectiever communiceren met cliënten en met elkaar.
Hoe kunt u cliënten toegang geven tot hun eigen online cliëntdossier? Hoe kunt u cliënten online met elkaar in verbinding brengen? Hoe kunt u kennis vanuit uw organisatie op een eenvoudige manier toegankelijk maken voor uw ketenpartners? Hoe kunt u management informatie op elke moment online toegankelijk maken voor opdrachtgevers of subsidieverstrekkers? Hoe kunt u zelfhulpgroepen faciliteren? Hoe kunt u medewerkers een instrument tot  zelfsturing aanreiken, waarmee ze met een druk op de knop hun productie in beeld krijgen?

Vict en LEVgroep  hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van één  geïntegreerd softwarepakket, waarmee alle bovenstaande wensen kunnen worden gerealiseerd. Het resultaat mag er zijn: Voffice, een all-in-one softwarepakket, met modules die álle diensten en werkprocessen van een eigentijdse brede welzijnsorganisatie ondersteunen. Eén pakket voor diverse doeleinden zoals agenda-beheer, e-mail, online cliëntdossiers, chatten, relatiebeheer, website, vacaturebank vrijwilligers, HRM,  urenregistratie met 40-uurs controle, management-informatie,  etc.. 

Wij zijn er van overtuigd, dat dit softwarepakket ook zeer interessant is voor andere zorg- en welzijnsorganisaties. Daarom brengen wij het bij u onder de aandacht.

Eén softwaresysteem voor alle processen in de organisatie. De modules werken volledig geïntegreerd. Iedereen in de organisatie werkt in hetzelfde pakket. Data en wijzigingen hoeven maar eenmaal te worden geregistreerd. Gegevens zijn eenduidig en actueel en er is op elk gewenst moment maximaal inzicht in de bedrijfsvoering. U kunt de applicatie naar eigen wens en behoefte samenstellen en uitbreiden. U hoeft zich niet aan te passen aan het systeem, Voffice past zich aan aan uw manier van werken. Voffice is als web applicatie overal beschikbaar. U kunt eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen met derden.
Voffice blijkt daarnaast een goed instrument te zijn om een krachtige impuls te geven aan het werken vanuit de gedachte van de Kanteling. Gebruik van Voffice draagt bij aan de vereiste cultuuromslag binnen de organisatie.  Indien gewenst kunnen Vict en de LEVgroep een implementatie-programma en scholing van medewerkers aanbieden bij de invoering van het systeem.
Delen is ook vermenigvuldigen. Wij zoeken andere organisaties, die gebruik gaan maken van Voffice en het samen met Vict en de LEVgroep verder door willen ontwikkelen.
Voor meer informatie over het geïntegreerde softwarepakket Voffice kunt u terecht op
www.welzijn-online.nl en www.voffice.nl
U kunt ook contact opnemen met Jolanda Teeuwen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ruud Drayer,  Vict informatici
Jolanda Teeuwen, LEVgroep
 
Informatie/contact:

Jolanda.Teeuwen@levgroep.nl 
Tel 0492 59 89 89 of mobiel  06 14 90 58 43
www.levgroep.nl