LEVgroep

Wijkbeheerders Deurne

Mandy Smeets en Michel van Eunen zijn als wijkbeheerders in Deurne niet te missen op hun vuurrode fietsen.  Mensen kunnen een beroep op hen doen voor zaken als overlast, geschillen met buren, bij klachten of problemen met betrekking tot de openbare ruimte zoals losliggende stoeptegels of overhangende takken op parkeerterreinen. Mensen kunnen hen aanspreken over alles wat te maken heeft met veiligheid, leefbaarheid en sociaal-maatschappelijke samenhang in de wijk.  Als wijkbeheerders hebben ze korte lijnen met de politie, buurtbemiddeling, Bergopwaarts, de gemeente en de buitendienst.
 
De wijkbeheerders zijn tevens werkzaam als buurtsportcoach in project Leef, Samen fit & Creatief. Hierdoor kunnen zij ook op sportief gebied ondersteuning bieden aan wijkraden, buurtverenigingen en andere wijkinitiatieven bij het opzetten van sportieve activiteiten.
 
Omdat de wijkbeheerders inzetbaar zijn voor bewoners uit alle wijken en dorpen van gemeente Deurne, werken ze sinds februari 2016 met werkplekken in de wijken en dorpen. In onderstaand schema ziet u wanneer en waar ze te vinden zijn.
De wijkbeheerders zijn te vinden op de genoemde locaties, maar zitten natuurlijk niet de hele tijd achter de computer op locatie. Ze zijn ook op de bekende rode fietsen buiten in de wijk te zien.
 
 
Contactgegevens:
Michel van Eunen, tel. 06 55 13 07 57   e-mail michel.vaneunen@levgroep.nl
www.facebook.com/wijkbeheerder.deurne.michel
www.twitter.com/Wijkbeh_vEunen
 
Mandy Smeets, tel 06 81 51 80 13    e-mail mandy.smeets@levgroep.nl
www.facebook.com/wijkbeheerder.deurne.mandy
www.twitter.com/Wijkbeh_Smeets