LEVgroep

Informatief huisbezoek

Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Zichzelf kunnen redden in en om het huis. Ze willen ook naar buiten kunnen om dingen te ondernemen en andere mensen te ontmoeten. 
Het Informatief Huisbezoek is bedoeld om mensen daarbij te adviseren en te helpen.
In een persoonlijk gesprek bij de mensen thuis wordt  besproken of en zo ja welke belemmeringen of beperkingen er zijn in het dagelijks leven. Mensen worden gestimuleerd de belemmeringen  zoveel mogelijk zelf op te lossen, eventueel met hulp van de directe omgeving.  Er wordt  informatie gegeven over voorzieningen en instanties. Als het nodig en gewenst  is worden mensen daarnaar doorverwezen.
 
Voor wie?
Alle inwoners van Helmond, die 75 jaar zijn geworden,  krijgen een Informatief Huisbezoek aangeboden. Ook nieuwe inwoners die ouder zijn dan 75 krijgen dit aanbod. Mensen bepalen zelf of ze daar wel of geen gebruik van maken.
Een gesprek  kan ook op verzoek plaatsvinden  bv. vanuit het wijkteam.
 
Door wie?

Het Informatief Huisbezoek wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers van de LEVgroep.
Zij worden ondersteund door een beroepskracht.
 
Contactpersonen:
Wijkteam Binnenstad: Wafae Louw, 06 14890331, wafae.louw@levgroep.nl
Wijkteam Noord: Pascale Peeters, 06 55140301, pascale.peeters@levgroep.nl   
Wijkteam Oost: Tulay Yildirim, 06 14871265, tulay.yildirim@levgroep.nl
Wijkteam West: Anne-Marie van der Velden, 06 14945891, anne-marie.vandervelden@levgroep.nl