LEVgroep

Maatschappelijke Begeleiding Statushouders Helmond

Vluchtelingenwerkgroep Helmond

 
In opdracht van de gemeente Helmond biedt vluchtelingenwerk van de LEV groep begeleiding aan statushouders. Statushouders zijn erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning die vanuit een asielzoekerscentrum een woning toegewezen krijgen in de gemeente. De begeleiding start op de dag dat de statushouder het huurcontract tekent en eindigt na 1 jaar. Alleen door de gemeente Helmond aangemelde statushouders krijgen ondersteuning. Andere inwoners van de gemeente Helmond zijn met hun vragen welkom bij een van de 4 wijkteams.

Wat doet de vluchtelingenwerkgroep?
De medewerkers bieden maatschappelijke begeleiding. Ze helpen statushouders wegwijs te worden in Helmond en bieden hen een helpende hand, zodat ze zich snel thuis voelen in hun nieuwe omgeving, zoals:
  • hulp bij het begrijpen of invullen van formulieren
  • informatie over sociale voorzieningen, op het gebied van gezondheid, uitkeringen, studiefinanciering en vrijetijdsbesteding
  • hulp bij het aanmelden van kinderen op scholen
  • hulp bij aanmelding en keuze verplichte inburgering
  • hulp bij gezinshereniging met partner en kinderen
Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, en zij worden ondersteund door de beroepskrachten.

Hebt u een vraag? Dan kunt u zich melden bij onze balie. We helpen u dan graag verder. De balie is geopend op:
- maandag van 13.00 tot 15.00 uur voor statushouders uit Eritrea.
- woensdag van 10.00 tot 13.00 voor statushouders uit Syrië en andere nationaliteiten.
- op vrijdagen bezoek alleen op afspraak mogelijk!
 
Bezoekadres:
Centraal Kantoor LEV groep,  Penningstraat 55,   5701 MZ Helmond
De balie bevindt zich direct na de hoofdingang aan de linkerzijde.
 
Het is ook mogelijk om buiten de balietijden om een afspraak te maken. Neem hiervoor contact met ons op.
Het team is te bereiken op maandag, woensdag en vrijdag op het telefoonnummer:  0492 – 59 74 20.
Of stuur een e-mail naar vw.helmond@levgroep.nl .
 
Contactgegevens beroepskrachten:
Marco Diederen (maandag en woensdag)  e-mail: marco.diederen@levgroep.nl
Jeroen Loeffen (woensdag en vrijdag) e-mail: jeroen.loeffen@levgroep.nl
Manon van Rossum (woensdag) e-mail: manon.vanrossum@levgroep.nl