LEVgroep

SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant: 088 - 0666 999

 
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan.
Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.
Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant  is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer: 088- 0666 999
 
Wanneer belt u SpoedvoorJeugd?
 
SpoedvoorJeugd belt u als:
  • het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar, ongeacht IQ of andere beperking;
  • het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen;
  • de problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving;
  • er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
 
Wie kan SpoedvoorJeugd bellen?
Kinderen, jongeren of hun ouders in de regio Zuidoost Brabant kunnen Spoedvoorjeugd  zelf bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen in een crisissituatie te maken krijgt zoals wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.
  
 
Contact?
SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant: 088 - 0666 999, info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl