LEVgroep

Een nieuwe wereld voor laaggeletterden

In Gemert-Bakel is 14,6% van de beroepsbevolking laaggeletterd. Dit komt neer op circa 2840 laaggeletterden in de leeftijdscategorie van 16 tot 65 jaar. Door deze cijfers wordt momenteel in de gemeente Gemert-Bakel gewerkt aan de aanpak van laaggeletterdheid.

Dinsdag 17 januari opent LEVgroep hiervoor het eerste Taalcafé, onderdeel van het Taalhuis, een laagdrempelig inlooppunt waar iedereen terecht kan met vragen rondom taal. Bij de opening van het Taalcafé wordt aandacht besteed aan herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. Vaak is het lastig laaggeletterdheid te herkennen. Mensen zijn creatief en bedenken verschillende trucjes om dit te omzeilen. Denk aan zinnen als, "Ik heb mijn bril niet bij me" of "dat formulier vul ik thuis wel in". Er zijn nog talloze voorbeelden die in onze samenleving worden gebruikt, waar we niet bij stilstaan.

Iedereen is welkom bij de start van het Taalcafé, dat wordt gehouden in De Eendracht in Gemert. Vanaf 19.15 is de deur open, het programma begint om 19.30 uur. We verwachten rond 21.30 uur af te sluiten.
Aanmelden kan tot 10 januari a.s. Er is plaats voor 50 personen, meld u daarom snel aan en stuur een bevestiging naar infogemertbakel@levgroep.nl