LEVgroep

Sociaal werk beweegt!

LEVgroep heeft met goed gevolg het traject In-Voor-Zorg doorlopen. Afgelopen maandag nam LEVgroep deel aan de afronding in de vorm van een slotconferentie, samen met 26 andere welzijnsinstellingen.

In-Voor-Zorg is een ontwikkelprogramma dat door het ministerie van VWS wordt ondersteund. In de twee jaar die LEVgroep daar gebruik van heeft kunnen maken, is gewerkt aan een vernieuwde aanpak van preventie en het stimuleren van eigen kracht. Uit het programma bleek dat welzijn de kwaliteit van leven van inwoners en de onderlinge verbondenheid in de wijk vergroot alsmede maatschappelijke kosten bespaart.

De resultaten van de Thematranche Welzijn zijn te vinden op www.resultateninvoorzorg.nl

Op de foto: medewerkers van LEVgroep samen met de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen.

http://www.resultateninvoorzorg.nl/sociaal-werk-beweegt