LEVgroep

De zorg verandert, bijeenkomsten voor mantelzorgers (Deurne)

De Zorg is veranderd. Wat betekent dat voor (toekomstige) zorgvragers en (toekomstige) mantelzorgers in Deurne?

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Daarom heeft de overheid per 2015 de zorg anders georganiseerd. Met name voor zorg aan huis wordt nu meer gekeken naar wat mensen zelf nog kunnen en wat familie, vrienden en/of buren voor elkaar kunnen doen.

U heeft het vast gemerkt. De zorg is veranderd. En hoe zit dat nu precies in Deurne?
Op 25 april, op 14 juni en 13 september organiseert Steunpunt Mantelzorg van LEVgroep in samenwerking met ‘Zorg Verandert’ (www.zorgverandert.nl) en ‘Zorg in Deurne’ resp. in “de oude wijken”, in “de nieuwe wijken” en in “de kerkdorpen” 3 bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over veranderingen in de zorg en met name praktische informatie over hoe de zorg in Deurne geregeld is. U maakt ook kennis met en kunt vragen stellen aan de mensen die in de desbetreffende wijken op het gebied van de zorg werkzaam zijn. Tevens ontmoet u wijkgenoten en kunnen wijkbewoners en mensen die in uw wijk werkzaam zijn elkaar van informatie en goede tips voorzien.

Wat kunt u verwachten van de bijeenkomsten?
Bij binnenkomst: koffie of thee
Riek Ansems van “Zorg Verandert” geeft u kort informatie over de landelijke veranderingen in de zorg, de wet- en regelgeving daaromtrent.
Esther Arts van “Zorg in Deurne” van de gemeente vertelt u hoe de zorg in Deurne georganiseerd is, bij wie u met welke vragen terecht kunt.
Pauze:
Per bijeenkomst zullen er ook wijkwerkers van LEV, WMO-consulenten van de gemeente Deurne en mensen vanuit “de zorg” aanwezig zijn die in die specifieke wijken werkzaam zijn. U kunt na de pauze met hen in gesprek gaan en allerlei vragen stellen. Daarom raden wij u aan, met het oog op wederzijdse kennismaking, en informatie-uitwisseling, zoveel mogelijk naar de bijeenkomst te gaan in uw eigen wijk(en) of kerkdorp. Mocht dat vanwege tijdstip of datum lastig zijn, dan bent u van harte welkom op één van de andere bijeenkomsten.

Data, locaties en tijden:
Dinsdagochtend 25 april van 10.00 tot 12.00 uur in ‘Asteffekan’, Visser 27 Deurne
Woensdagavond 14 juni van 19.30 tot 21.30 uur in “de Vlieger”, Schelde 1 Deurne
Woensdagmiddag 13 september van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Huis’ , Pastoriestraat 20 b, in Vlierden

Kent u mensen uit uw wijk voor wie deze bijeenkomst belangrijk kan zijn? Nodig hen uit met u mee te komen.
Op tijd aanmelden, nu voor de bijeenkomst op 25 april, betekent dat u zeker bent van een (gratis) plekje en een kopje koffie of thee. Voor de bijeenkomsten in juni en september volgt later nog een aankondiging en kunt u zich later aanmelden.

Aanmelden kan via mia.vandijk@levgroep.nl Tel.: 06-14905493