LEVgroep

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Rijden in Nederland’

Volgende week woensdag 19 juli om 15:30 organiseert Vluchtelingenwerk Gemert-Bakel een voorlichtingsbijeenkomst ‘Rijden in Nederland’ voor alle Arabisch sprekende statushouders die woonachtig zijn in de gemeente Gemert-Bakel.

Omdat wij het als Vluchtelingenwerk belangrijk vinden dat statushouders goed integreren, hebben we nagedacht over hoe we dat beter kunnen regelen. We hebben gesignaleerd dat kennis rondom rijbewijzen en aanschaffen en verzekeren van motorvoertuigen, soms verschilt met wat men in het land van herkomst geleerd heeft. Daarom vinden wij het van belang om onze doelgroep middels voorlichting te informeren over verkeer en rijden in Nederland.

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij LEVgroep Gemert (Vondellaan 51). Uitleg wordt gegeven in het Nederlands en het Arabisch.