LEVgroep

Vrijwillige Terminale Zorg LEVgroep zoekt nieuwe vrijwilligers

De Vrijwillige Terminale Zorg is een dienst van LEVgroep, die het mogelijk maakt dat terminaal zieken thuis kunnen sterven. De dienst wordt aangeboden in Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, Someren, Asten en Mierlo. Dit najaar wil LEVgroep de bestaande vrijwilligersgroep uitbreiden met een aantal nieuwe mensen. Hiervoor starten we op dinsdag 24 oktober met een introductiecursus Vrijwillige Terminale Zorg. De cursus is bedoeld als voorbereiding op het werk in de Terminale Zorg. Door deelname aan de cursus kan van beide kanten worden bekeken of je daadwerkelijk aan de slag kan en wil als vrijwilliger.

Introductiecursus
De introductiecursus is een onderdeel van de selectieprocedure. Hieraan vooraf gaat een kennismakingsgesprek met een coördinator om te kijken of het werk je echt aanspreekt en of je in principe geschikt bent voor deze vorm van vrijwilligerswerk.
In totaal beslaat de cursus vijf bijeenkomsten en bevat de volgende onderdelen: kennismaking met de organisatie en het werk, ontdekken van je eigen motivatie en vaardigheden, de rol van de vrijwilliger in de terminale zorg en de praktische verzorging van stervenden. De cursus wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

Thuis sterven
Thuis sterven betekent dat de stervende in een vertrouwde omgeving zijn of haar leven kan afsluiten met diegenen die hem of haar dierbaar zijn.
De Vrijwillige Terminale Zorg is een van de vrijwilligersorganisaties in Nederland die terminaal zieken en hun familie thuis bij staan. Het werk van de vrijwilligers is bedoeld als aanvulling op de zorg van familieleden en professionele zorgverleners. Vrijwilligers nemen enkele dagdelen de zorgtaak even over van de familie. Het motto van de Vrijwillige Terminale Zorg is ‘Er zijn’.

Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie over de Vrijwillige Terminale Zorg van de LEV en aanmelding als vrijwilliger kun je contact opnemen met de LEVgroep Vrijwillige Terminale Zorg, coördinatoren Lindi Jansen, Saske van Engeland en Ineke Folgerts, via het algemene telefoonnummer van de LEV 0492-598989 of via vrijwilligethuiszorg@levgroep.nl. Aanmelden kan ook via www.lerenmetlev.nl/vrijwilligersacademie