LEVgroep

LEVgroep hoofdpartner integrale toegang in Oirschot

LEVgroep gaat vanaf 1 april 2018 werkzaamheden verrichten in de gemeente Oirschot. Vandaag is officieel bekendgemaakt dat LEVgroep de nieuwe hoofdpartner voor de integrale toegang voor het sociaal domein is geworden. Deze keuze is gemaakt naar aanleiding van een aanbestedingstraject dat recentelijk door de gemeente is doorlopen. Met de werkzaamheden die gevraagd worden, is LEVgroep zeer goed bekend. Het gaat om de levering van diensten zoals maatschappelijk werk, jongeren- en opbouwwerk alsmede de organisatie van de toegang voor Wmo, Jeugdhulpverlening en Participatiewet. Uiteraard zal dit ter hand worden genomen in goede samenwerking met alle partners, huidige medewerkers, vrijwilligers en inwoners die Oirschot rijk is. LEVgroep is blij met deze nieuwe opdracht en heeft er zin in om in Oirschot aan de slag te gaan!