LEVgroep

Vrijwilligers gezocht voor SamenLoop voor Hoop

SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durend wandelevenement. Verschillende teams lopen in estafettevorm 24 uur lang op een parcours rondjes als symbool voor de continue strijd tegen kanker. De teams zamelen voorafgaand en tijdens het evenement op allerlei manieren geld in. De opbrengst komt ten goede komt aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Tijdens het evenement en de verschillende ceremonies staan de eregasten, iedereen die ooit de diagnose kanker heeft gehad, centraal en worden zij in het zonnetje gezet. Dit evenement vindt in Geldrop-Mierlo plaats op de wielerbaan op 9 en 10 juni 2018.

Tijdens onze SamenLoop kunnen we nog een aantal vrijwilligers gebruiken. Bijvoorbeeld voor het op- en afbouwen, algemene ondersteuning, uitzetten kaarsenzakken en allerlei hand- en spandiensten. Iets voor jou en heb je tijd op 8, 9 en/of 10 juni?

Aanmelden kan via vrijwilligersslvhgeldropmierlo@gmail.com