LEVgroep

Vluchtelingenwerk Nuenen in de race voor Vrijwilligersprijs

Vluchtelingenwerk Nuenen zet zich in voor vluchtelingen die in het dorp komen wonen. Vanaf dag één wordt ingezet op zelfredzaamheid, krijgt een vluchteling juridische ondersteuning en is er een taalmaatje dat hem ondersteunt bij het leren van de taal. Vluchtelingenwerk Nuenen is bijzonder, omdat ze zelfredzaamheid van de vluchteling centraal heeft staan. De vrijwilligers ondersteunen waar nodig, maar laten een persoon de vleugels uitslaan zodra hij zichzelf kan redden.

De vrijwilligers nemen coördinerende taken op zich, waardoor de organisatie structuur heeft en veel werk kan verzetten. Zo wordt een team van taalcoaches aangestuurd door een vrijwilliger en is een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de vergunninghouders. Het juridische team heeft een hoog niveau en ondersteund bij complexe zaken.

De gemeente Nuenen en LEVgroep zijn trots op het Vluchtelingenwerk, omdat het zich in het dorp verbindend opstelt naar andere organisaties. Ze zoekt de samenwerking op. Ook wordt er meegegaan met de tijd. Er wordt gewerkt met app-groepen, met daarin een tolk en een begeleider. Dat is zo van deze tijd!
Een aantal jaren geleden heeft Nuenen crisisopvang georganiseerd in verband met de verhoogde asielinstroom. Vluchtelingenwerk heeft meer dan alle zeilen bijgezet om deze crisisopvang goed te regelen.

Via deze link kunt u uw stem uitbrengen:
https://www.vrijwilligersprijzen.nl/initiatief/vluchtelingenwerk-onderdeel-van-de-levgroep