LEVgroep

Training Sociale Vaardigheden voor kinderen groep 7 en 8

Voor kinderen in basisschoolgroep 7 en 8, die het lastig vinden om op een goede manier met anderen om te gaan, biedt Leren met LEV deze gratis training aan. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1.5 uur.

In onze samenleving is het belangrijk dat kinderen zich flexibel kunnen opstellen. Niet voor alle kinderen is dat makkelijk. Sommige kinderen zijn wat geremd en weinig weerbaar. Anderen zijn juist ongeremd en vinden het moeilijk om te luisteren of te volgen. In deze training leren kinderen op een speelse manier nieuwe sociale vaardigheden.

Gedurende de training krijgen ouders via een online dossier informatie over de training, kunnen zij de vorderingen van hun kind volgen en kunnen de trainers huiswerkopdrachten met ouders uitwisselen.

De eerstvolgende training in Helmond start donderdag 22 februari en in Nuenen/Geldrop-Mierlo 6 maart a.s.

Informatie/aanmelden:
https://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?training=104