LEVgroep

Alzheimer Café Best, Oirschot, Son en Breugel

Onderwerp: Wat is een delier?

Woensdagavond 25 april 2018 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.
Best/ Oirschot – Op woensdagavond 25 april 2018 is er in ons Alzheimer Café B.O.S. een avond rondom het thema 'Wat is een delier?'.

Een delier is een vorm van verwardheid die in korte tijd ontstaat. Het uit zich in psychische verschijnselen en gedragsveranderingen. Ineens is je naaste bijvoorbeeld erg onrustig, wantrouwig of verdrietig. Ze kan dingen gaan zien dier er niet zijn ( hallucinaties ) en daar angstig op reageren. Een delier kan er ook voor zorgen dat je naaste juist veel rustiger is dan anders en nauwelijks reageert op prikkels uit de omgeving. Deze avond praten we hierover verder met twee geriaters van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Wat zijn de oorzaken van een delier, wat kun je doen en hoe maak je contact tijdens een delier?

Het Alzheimer Café B.O.S. in zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot is gratis toegankelijk en begint om 19.30 uur. Voor inlichtingen: Jan Verbeek (0641546859). Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.