Cliëntenraad

Paginasecties
Text

Sinds 1 januari 2015 heeft LEVgroep een Cliëntenraad. Zij vertegenwoordigen de belangen van onze klanten, de inwoners in ons werkgebied. Ze zijn een klankbord voor ons bestuur en geven gevraagd en ongevraagd advies over onze dienstverlening en beleid.

De Cliëntenraad komt zes maal per jaar bij elkaar voor een overleg met onze directeur-bestuurder.

Wil je meer informatie over onze raad? Bel (0492)598989 of mail clientenraad@levgroep.nl