Missie, visie, kernwaarden en ambitie

Paginasecties
Text

Missie

LEVgroep inspireert mensen om mee te doen aan een samenleving in beweging en draagt daarmee bij aan geluk en welbevinden van mensen.

Visie

LEVgroep is een toegankelijke welzijnsorganisatie voor alle inwoners. Samen met hen, onze vrijwilligers en maatschappelijke partners werken wij aan een samenleving met veerkrachtige buurten.

Kernwaarden

Wij denken en handelen vanuit ons hart met onderstaande vier kernwaarden voor onze inwoners en maatschappelijke partners:

kernwaarden LEVgroep
Video URL
Ambitie LEVgroep