LEVgroep

Vrijwilligersraad

Door vrijwilligers inspraak te geven, laat LEVgroep zien hun belang te erkennen en serieus te nemen en wordt de betrokkenheid van de vrijwilligers vergroot. Hiermee wordt geprobeerd concrete knelpunten te onderkennen en tekortkomingen in het vrijwilligersbeleid te verbeteren.
 
LEVgroep heeft ervoor gekozen om de inspraak van vrijwilligers te regelen door een vrijwilligersraad in het leven te roepen. De vrijwilligersraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de vrijwilligers vertegenwoordigt. De vrijwilligersraad bestaat uit leden die afgevaardigd zijn vanuit het werkgebied van de organisatie waar zij hun werkzaamheden verrichten. Klik hier voor de huidige invulling van de vrijwilligersraad.
 

Doelstelling van de vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad is een toezichthoudend orgaan dat vanuit organisatiebelang de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers, die werkzaam zijn bij LEVgroep, behartigt en hen vertegenwoordigt in het besluit- en beleidsvormingsproces, daar waar het vrijwilligerswerk betreft.
 

Waar houdt de vrijwilligersraad zich mee bezig?

De vrijwilligersraad bespreekt onderwerpen die het concrete werk van vrijwilligers aangaan, maar ook onderwerpen die betrekking hebben op het vrijwilligersbeleid of het beleid van de totale organisatie. Om actief mee te kunnen denken over het vrijwilligersbeleid heeft de vrijwilligersraad gekozen voor de participatiegedachte, waarbij leden in werkgroepen, waarin het vrijwilligersbeleid aan de orde komt, meepraten. De vrijwilligersraad adviseert de directie o.a. bij een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de organisatie.
Tevens heeft de vrijwilligersraad instemmings-, advies- en informatierecht voor allerlei zaken, vastgelegd in het reglement vrijwilligersraad Stichting LEVgroep. Daarnaast is er een Huishoudelijk Reglement opgesteld.
 
We zijn nog op zoek naar actieve vrijwilligers die de belangen vertegenwoordigen van de vrijwilligers uit Geldrop-Mierlo en Eindhoven, Laarbeek,  Oirschot en uit Asten en Someren.
Klik hier voor de profielschets. Heeft u interesse dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar vrijwilligersraad@levgroep.nl .
 

Agenda en notulen vrijwilligersraad

De agenda van het eerstvolgende overleg en de notulen kunt u opvragen via vrijwilligersraad@levgroep.nl
 
Heeft u andere vragen of opmerkingen aan de vrijwilligersraad dan kan dit ook door een mail te sturen aan vrijwilligersraad@levgroep.nl