Onze resultaten

Paginasecties
Text

Jaarverslagen 2023: Samen voor Elkaar!

Als LEVgroep staan we in het hart van de buurt en hebben we oog voor haar inwoners. Vanuit die centrale positie willen we mensen inspireren om mee te doen aan een samenleving in beweging. We werken met betrokken en bevlogen beroepskrachten en vrijwilligers samen met inwoners en onze (maatschappelijke)partners aan veerkrachtige buurten. We geloven dat de oplossing niet langer alleen ligt in het versterken van de zelfredzaamheid. Samen met inwoners en partners willen we werken aan het versterken van de samenredzaamheid. En met elkaar de schouders zetten onder het werken aan fijne buurten, waar mensen gezien worden en niemand buiten de boot hoeft te vallen. Het is onze missie om mensen te inspireren om mee te doen aan een samenleving in beweging!

Oog voor elkaar, samen met inwoners en maatschappelijke partners werken aan een fijne buurt!

Jaarverslagen 2023 

Jaarrekening 2023