Medezeggenschap

Paginasecties
Text

We vinden het belangrijk dat onze klanten, vrijwilligers en medewerkers medezeggenschap en inspraak hebben. Vanuit onze verschillende medezeggenschapsorganen denken en praten zij mee over belangrijke thema's en adviseren zij ons over het te voeren beleid.

LEVgroep heeft een