Crisiszorg jeugd buiten kantoortijden

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is het aanspreekpunt buiten kantoortijden voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren waardoor het thuis onveilig is. De situatie kan niet wachten!

Ook is het CIT bereikbaar voor hulpverleners die een (dreigende) crisis signaleren in een gezin waar een jeugdige bij betrokken is. 

Is er sprake van crisis tijdens kantoortijden en woon je in de gemeente Oirschot, dan bel je met WIJzer Oirschot 0499-335142 of mail naar info@wijzer-oirschot.nl.

Buiten kantoortijden en in het weekend neem je bij een crisissituatie contact op met:

tel. 088 - 0666987 of per mail: cit@vtzob.nl