NOV Keurmerk Goed Geregeld

LEVgroep heeft een Adviseur Goed Geregeld. Zij adviseert organisaties, stichtingen en verenigingen over vrijwilligersbeleid en begeleidt hen naar het behalen van het landelijke keurmerk Goed Geregeld van het NOV  (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) .

Met het behalen van het keurmerk laat je zien dat het vrijwilligerswerk in jouw organisatie goed geregeld is. Dat helpt bij het werven en behouden van vrijwilligers en financiers.

 

Meer weten over het keurmerk?

Neem contact op met onze adviseur:

Ismene Borger 
Telefoon: 06 43 11 94 15
E-mail: Ismene.borger@levgroep.nl