NOV Keurmerk Goed Geregeld

LEVgroep heeft adviseurs Goed Geregeld. Zij adviseren non-profit-organisaties over vrijwilligersbeleid en begeleiden hen naar het behalen van het landelijke keurmerk Goed Geregeld van het NOV  (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) .

Meer weten over het keurmerk? Neem contact op met onze adviseur.