Hulp bij betalingsachterstand

Soms lukt het niet om rekeningen tijd te betalen. Dat is vervelend, want het geeft zorgen en kan tot grotere problemen leiden. Ook extra formaliteiten, zoals het vragen om uitstel van betaling en het invullen van formulieren, kunnen het lastig maken om een snel een oplossing te vinden. Wij helpen je graag om weer overzicht te krijgen over jouw financiële situatie.

Voor Wie?

Voor alle inwoners van gemeente Laarbeek.

Wat?

Samen met gemeente Laarbeek zetten we ons in om inwoners met betalingsachterstanden te ondersteunen. 

  1. Vroeg signaleren

    • Hoe eerder de betalingsachterstand in beeld komt, hoe eerder we kunnen helpen en op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Gemeente Laarbeek werkt hierin samen met woningbouwcorporaties, energieleveranciers en andere partijen. Zij zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om betalingsachterstanden door te geven. Het gaat bijvoorbeeld over betalingsachterstanden van huur, energienota’s of de premie van je zorgverzekering.
    • Ook wanneer je geen financiële problemen hebt, maar je wel zorgen maakt, kun je hierover contact met ons opnemen. Zelfs als het om een ander dan jezelf gaat.
  2. Huisbezoek

    • Wanneer we via inwoners óf gemeente Laarbeek signalen krijgen van betalingsachterstanden brengt één van onze dorpsondersteuners een bezoek aan de betreffende inwoner. Samen bespreken ze de mogelijkheden en kijken ze naar oplossingen.

Kosten?

Gratis