LEVgroep

Vliegende start van Taalcafé Helmond

Van 13 t/m 18 maart vindt de landelijke Week voor Zorg & Welzijn plaats, waarin wordt stilgestaan bij nieuwe initiatieven op dit terrein. Het Taalcafé in de bibliotheek van Helmond is daarvan een mooi voorbeeld. Sinds half januari kunnen mensen daar op woensdagmiddag terecht met al hun vragen over de Nederlandse taal. De inloop is vrij en vragen van bezoekers zijn zeer divers. Per middag mogen we zo’n 15-20 bezoekers verwelkomen en deze toeloop is boven verwachting. Een groepje enthousiaste vrijwilligers helpt ze graag op weg met hun taalvragen. Bezoekers komen uit alle windstreken, maar willen allemaal beter Nederlands leren spreken, lezen en/of schrijven. Ook rasechte ‘Hellemonders’ met een taalachterstand zijn van harte welkom.

De vragen kunnen gaan over taallessen en inburgering in de regio Helmond, Nederlands oefenen in een conversatiegroepje, met elkaar de krant lezen, samen iets opzoeken op een van de computers die in de bibliotheek staan, of samen een taalspelletje doen. De insteek in heel laagdrempelig en doorverwijzen naar andere instellingen is ook een belangrijke functie. In onze eigen ruimte op de eerste verdieping is veel taalmateriaal voorhanden. Sinds begin dit jaar kunnen mensen met een uitkering gratis lid worden van de bibliotheek in Helmond. Verschillende bezoekers van het Taalcafé hebben hiervan al gebruik gemaakt, en kunnen zo materiaal lenen.

Het Taalcafé is elke woensdag open van 14.00 tot 16.00 uur, behalve tijdens de schoolvakanties. Dit initiatief is genomen door LEVgroep en de bibliotheek aan de Watermolenwal 11. De gemeente Helmond zorgt voor de financiering. Naast het Taalcafé organiseert LEVgroep ook taallessen in een aantal buurtcentra en 1-op-1 begeleiding via taalmaatjes. Meer informatie is te verkrijgen bij mieke.vos@levgroep.nl