LEVgroep

Eerste rondes participatieverklaringen getekend

Workshop

In Nederland moeten alle nieuwe vergunninghouders in een gemeente per 1 januari 2016 de participatieverklaring tekenen. Nieuwkomers krijgen een workshop waarbij ze kennis maken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren. Omdat deze regeling pas laat in 2016 vorm werd gegeven was er een achterstand weg te werken. Op 20 maart is de laatste workshop gegeven aan de groep mensen die van 1 januari 2016 tot 1 oktober 2016 in Helmond zijn komen wonen vanuit het AZC met een vergunning asiel bepaalde tijd.

Bevordering integratie en participatie

Het participatieverklaringstraject is gericht op bevordering van de integratie en participatie van statushouders in de Nederlandse samenleving. Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten om sneller en beter te integreren en te participeren. Om te participeren is het van belang dat de statushouders zich bewust worden van de Nederlandse cultuur, religie, gewoontes en de normen en waarden. Ook wordt er aandacht besteed aan de leefomgeving van de statushouders. Goed kunnen integreren/participeren begint bij de eigen leefomgeving. Dit is een beginpunt om het gesprek aan te gaan, om dialogen te starten en duidelijk te maken dat verschillen er mogen zijn.

Vervolg

LEVgroep verzorgt deze workshops namens de gemeente Helmond. De komende tijd worden deze workshops voor nieuwe mensen uitgebreid met een aantal aanvullingen zoals trainingen budgettering, cultuurverschillen, gezondheidzorg, empowerment en nog meer.