Ondernemingsraad

Paginasecties
Display text in box
No
Text

In dialoog voor een toekomstbestendige organisatie

De OR zet zich in voor medewerkers en organisatie en communiceert transparant. Zij deelt de wens van LEVgroep om te groeien naar krachtige lokale teams en monitort ingezet beleid van de organisatie. De OR vindt dat medezeggenschap er is in het belang van de organisatie en in het belang van de mensen die daar werken.

Duurzame inzetbaarheid blijft voor de OR een belangrijk thema. Hieronder verstaan we een optelsom van bevlogenheid, gezondheid en vakmanschap van de medewerker. Dit alles zorgt ervoor dat de medewerker gedurende zijn dienstverband bij LEVgroep een toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Belangrijk is dat de medewerker deze meerwaarde ook voor zichzelf en de klant ervaart.

De OR telt op dit moment 8 leden.

Wil je meer weten over onze OR? Bel (0492)598989 of mail or@levgroep.nl