Vrijwilligersraad

Paginasecties
Text

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie. Zij zetten zich, samen met onze medewerkers, op allerlei terreinen in.

Om onze ruim 1500 (!) vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen betrekken we ze bij belangrijke ontwikkelingen, hebben we een vrijwilligersraad en hebben we ons vrijwilligersbeleid vastgelegd in het Handboek voor vrijwilligers.

Wat doet de Vrijwilligersraad?

  • Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de meer dan 1500 LEV-vrijwilligers.
  • Zij zijn een sparringpartner voor de directie en hebben een signalerende, informerende en adviserende functie. Op deze manier zijn zij betrokken bij de ontwikkeling van beleid en bij besluitvorming, met name op het gebied van vrijwillige inzet.

De Vrijwilligersraad vergadert iedere maand en heeft  vijfmaal per jaar een overleg met de directeur/bestuurder. Daarnaast nemen de leden, samen met LEV-medewerkers, deel aan overleggen van diverse werkgroepen waarin het vrijwilligersbeleid aan de orde komt.

Wil je meer informatie over deze raad? Bel (0492)598989 of mail vrijwilligersraad@levgroep.nl